Мэдээ - Жилийн дундуур баг бүрдүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгууллаа

Дунд жилийн баг бүрдүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгууллаа

Саяхан Иү Сандро худалдааны компани 2020 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн өсөлтөд иж бүрэн дүн шинжилгээ хийж, 2020 оны сүүлийн хагасын ажлын гол чиглэлийг онцлон тэмдэглэхийн тулд 2020 оны дунд жилийн бага хурлыг зохион байгууллаа. ​​Чуулганы дараагаар баг бүрдүүлэх сонирхолтой үйл ажиллагаа явагдлаа.Уулзалтад нийт ажилчид оролцож, хурлын тайланг анхааралтай сонсож, хурлын үзэл санааг хэрэгжүүлэв.Бүгд 2021 оны зорилтынхоо тодорхой төлөвлөгөөтэй бөгөөд 2021 оны зорилгодоо хүрэх бүрэн итгэлтэй байна.


Шуудангийн цаг: 2020 оны 8-р сарын 19-ний хооронд